werkwijze

Behandelgesprekken

De werkwijze is afhankelijk van uw hulpvraag en van de mogelijkheden. Zo kan er besloten worden tot echtpaargesprekken, gezinsgesprekken of gesprekken met andere betrokkenen. Eventueel kan ook gekozen worden voor individuele gesprekken.

De behandelgesprekken worden in principe gehouden op dinsdagochtend of vrijdag.

 

De duur van de therapie

De duur van de therapie wordt zo kort mogelijk gehouden. Bij sommige hulpvragen blijken één of enkele behandelgesprekken voldoende te zijn, bij andere hulpvragen zijn meerdere gesprekken noodzakelijk.

Samen met u wordt overlegd over de frequentie en het aantal gesprekken.

De duur van een behandelgesprek is 45 minuten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat u zó wordt geholpen, dat u zonder professionele hulpverlening verder kunt.