uitgangspunten

Uitgangspunten voor de hulpverlening vanuit het Kruispunt

De uniciteit van de cliënt, zijn problematische situatie, zijn ervaringen van de werkelijkheid en de wederzijdse beïnvloedingsvormen binnen het cliënt-systeem vormen het uitgangspunt van de hulpverlening.