missie

Missie van het Kruispunt

Op deskundige en respectvolle wijze en vanuit een Christelijke identiteit behandelen van (jong) volwassenen met (ernstige) psychosociale of psychiatrische problemen, waarbij gezocht wordt naar Bijbelse waarden en normen als wegwijzers in hun leven.

Het doel is om psychisch lijden op te heffen, draaglijker te maken, te verminderen of te voorkomen.

Bij de behandeling staat de ervaren last en eigen hulpvraag centraal en wordt aansluiting gezocht bij de eigen mogelijkheden en veerkracht van de cliënten en hun omgeving. De duur van de behandeling is zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.