klachtenregeling

Klachtenregeling bij het Kruispunt

– U kunt met uw klacht in eerste instantie terecht bij uw behandelaar en vaak zal dat leiden tot een oplossing.

– Daarnaast is het mogelijk om uw klacht zo goed als mogelijk af te handelen door een van de andere therapeuten, waarmee ik samenwerk, in te schakelen (zie “samenwerking”).
U kunt erop rekenen dat deze therapeut een neutrale positie inneemt.

– Als voorgaande mogelijkheden niet tot een oplossing leiden, kunt u gebruik maken van de Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3NL, waarbij uw behandelaar is geregistreerd. Als u dat wilt, kunt u zich ook rechtstreeks begeven tot genoemde regeling.