het Kruispunt

Professionele hulpverlening

U kunt met uw relatie, uw gezin of in uw persoonlijke leven op een punt komen, waarin u met vragen of problemen zit.

Een luisterend oor (àls die er al is) van familie, vrienden of een goede buur kan opluchten, maar soms loopt u toch vast met uw klachten.

U kunt daarbij ook vragen van levensbeschouwelijke aard krijgen waar u niet uit komt. U overziet de problemen niet meer en weet niet hoe u ze moet oplossen.

Een deskundige therapeut kan u dan helpen met het zoeken naar meer evenwicht in uw relatie(s) en/of in uw leven. Hierbij wordt samen met u en eventueel met uw partner gezocht naar nieuwe wegen om met deze problemen om te gaan. Ook zoeken we samen naar antwoorden en oplossingen die bij u passen.

Uw hulpverlener is opgeleid tot systemische relatie- en gezinstherapeut (ook wel “systeemtherapeut” genoemd) en heeft in het verleden de HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en de Voortgezette Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening gedaan. In het verleden heeft hij o.a. gewerkt als gezinsvoogd en sinds 2001 is hij werkzaam binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.

Uw hulpverlener is lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en van de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Christen Hulpverleners. Daarnaast neemt hij deel aan intervisie met collega therapeuten.

Christelijk georiënteerd

Het Kruispunt biedt een Christelijk georiënteerde therapie, waarin gezocht wordt naar Bijbelse waarden en normen als wegwijzers in uw leven.