doelgroep

Doelgroep

Het Kruispunt richt zich op echtparen en gezinnen, waarbij sprake is van (ernstige) psychosociale of psychiatrische klachten en die bewust kiezen voor therapie vanuit een Christelijke identiteit. Individuele therapie is ook mogelijk bij het Kruispunt.

Ik heb ervaring met genoemde doelgroep, waarbij bijvoorbeeld sprake is van:

  • Relatieproblemen (partners, ouders – kinderen, werkgever – werknemer, etc.)
  • Milde persoonlijkheidsproblematiek (denk aan ontwijkende-, afhankelijke-, dwangmatige-, narcistische- en borderline trekken in de persoonlijkheid)
  • Identiteitsproblemen (onzekerheid, minderwaardigheidsgevoelens)
  • Milde klachten van somberheid of van depressieve aard
  • Verwerkingsproblemen (rouw, verlies, echtscheiding, mishandeling, misbruik, etc.)
  • Stress, overspannenheid
  • Huiselijk geweld
  • AD(H)D, Autisme Spectrum Stoornissen.

 

Contra-indicaties

Ernstige angst- en dwangstoornissen, ernstige stemmingsstoornissen, ernstige persoonlijkheidsproblematiek, complexe trauma’s, seksuologische problematiek, ernstige eetproblematiek, verslavingsproblematiek, schuldenproblematiek.

Indien nodig, kan advies gegeven worden voor verwijzing. Ook binnen het samenwerkingsverband (zie “samenwerking”) zijn mogelijkheden voor verwijzing.