home

Momenteel is er geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

Wat is het Kruispunt?

Het Kruispunt is een praktijk voor relatie- en

gezinstherapie vanuit een

Christelijke identiteit.

                                                       Lees verder >>

Werkwijze

In overleg met u kan besloten worden tot

echtpaargesprekken, gezinsgesprekken,

gesprekken met andere betrokkenen of tot

individuele gesprekken. De duur van de

therapie wordt zo kort mogelijk gehouden.

                                                       Lees verder >>

Aanmelding

Om u aan te melden kunt u op maandag t/m

donderdag tussen 18.30 en 20.00u

telefonisch contact zoeken op

tel. 06 – 5380 9934.

Als ik u niet te woord kan staan, kunt u op

de voice-mail inspreken wanneer u

bereikbaar bent en zo mogelijk neem

ik dan contact met u op voor een eerste

screening.

                                                                            Lees verder >>

Voor welke problemen?

Het Kruispunt richt zich vooral op echtparen

en gezinnen, maar ook op individuen waarbij

sprake is van:

• Relatieproblemen

• Milde persoonlijkheidsproblematiek

     (denk aan ontwijkende-, afhankelijke,

       dwangmatige-, narcistische- en

       borderline trekken in de persoonlijkheid)

• Identiteitsproblemen

     (onzekerheid,

       minderwaardigheidsgevoelens)

• Milde klachten van somberheid of van

       depressieve aard

• Verwerkingsproblemen

• Stress, overspannenheid

• Huiselijk geweld

• AD(H)D, Autisme Spectrum Stoornissen

                                                                                  Lees verder >>

Verantwoording van de hulpverlening

• Werken vanuit een eclectische theorie

                                                  Lees verder >>

• Uitgangspunten voor de hulpverlening

                                                  Lees verder >>

• Het hulpverleningskader

                                                  Lees verder >>

• Kernwoorden, typerend voor mijn werkwijze

                                                                            Lees verder >>

• Wat maakt de hulpverlening tot

            Christelijke hulpverlening?

                                                                            Lees verder >>